چنانچه قبلا فرم ثبت نام را تكميل كرده ايد ، جهت ورود مجدد به نرم افزار ، از نام كاربري( کدملی / شناسه یا کد اقتصادی یا آدرس پست الكترونيكي) و

رمز عبور (رمز دلخواه انتخاب شده در فرم ثبت نام ) استفاده نمایید .